Oznámení o možnosti veřejného nahlížení obnoveného kat. operátu - k.ú. Uhříněves