Oznámení o dokončení obnovy katastrální operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - TŘEBORADICE