Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Ruzyně