Opatření obecné povahy, zřízení vyhrazeného parkování - Sídlištní