Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu