OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 vlny 0