OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00 Územního plánu sídelního útva