OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu sídelního útva