OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ze skupi