OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změn vlny 18 Územního plánu hl. m. Prahy