Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významné změny Z 3016/00