Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významné změny Z 2265/00