Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významné změny Z - 2832/00