OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09