Vyhlášení výběrového řízení na pozici TAJEMNÍK/TAJEMNICE ÚMČ Praha-Lysolaje