Vyhlášení platnosti kat. operátu - k.ú. Třeboradice