Vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy