Vyhlášení grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro