usnesení o stanovení opatrovníka Petru Pavelčíkovi nar. 1947