usnesení o stanovení opatrovníka Jaroslavě Pavelčíkové nar. 1949