oznámenío projednání návrhu zadání zmfěny U1345/00 ÚP