oznámení o spol.jednání a vystavení návrhu ÚP hl.m.Prahy a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP hl.m.Prahy