oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů celoměstsky významných změn