oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Hlm.Prahy