Výběrové řízení-asistentka starosty-MČ Dolní Chabry