Výběrové řízení na obsazení funkce hlavní účetní/rozpočtář - MČ Praha-Troja