Zveřejněný záměr - propachtování víceúčelového hřiště přírodního charakteru umístěného na pozemcích