Zveřejnění záměru-pronájem prostor v budově č.p. 113