ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - SOKP 518 Ruzyně – Suchdol (dále také jen „SOKP 518“)