Závěr zjišťovacího řízení - Revize č. 2 Operačního programu Praha - Pól růstu