ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014