Záměr zřídit právo stavby-Prodloužení stoky plaškové kanalizace přes ulici Štěpnici