Záměr výpůjčky - nebytový prostor v 1. NP budovy č. p. 113 o výměře 4 m2