Záměr směny pozemků za účelem scelení pozemků pro výstavbu v lokalitě Dolina