Záměr směny pozemků za účelem scelení pozemků pod komunikací (ul. Do zátiší)