Záměr směny pozemků za účelem scelení pozemků pod garážemi technické správy MČ Praha-Lysolaje