Záměr směny pozemku parc. č . 66/4 k.ú. Lysolaje za pozemek parc. č. 74/15 k.ú. Lysolaje