Záměr propachtování části pozemku parc. č. 562/2 v katastrálním území Lysolaje o výměře 43 m& 178;