Záměr pronájmu pozemku parc. č. 501/130 o výměře 1 410 m& 178; v k.ú. Lysolaje