Záměr pronájmu nemovitosti na adrese Lysolajské údolí č.p. 119, parcela Č. 67 v k.ú. Lysolaje