Záměr prodeje pozemku parc. č. 560/4 v k.ú. Lysolaje, ostatní plocha, o celkové výměře 29 m& 178;.