Záměr prodeje pozemku parc. č. 560/3 o výměře 63 m2 v k.ú. Lysolaje