Záměr prodeje pozemků parc. č. 503/49, 503/51, 503/52 a 503/53 k.ú. Lysolaje