Záměr prodeje pozemku parc. č. 501/133 o výměře 418 m2 v k.ú. Lysolaje