ZÁMĚR prodeje pozemku parc. č. 492/4 v k.ú. Lysolaje, travní porost, o celkové výměře 11 m& 178;.