Záměr prodeje pozemků parc. č. 412/2, parc. č. 412/3 a části pozemku 415 v k.ú. Lysolaje