Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 474/26 o výměře 1 255 m2 v katastrálním území Lysol