Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 417/2 o výměře 49 m2 v katastrálním území Lysolaje