Záměr prodeje nemovitých věcí - část pozemku parc. č. 547/1 v k.ú. Lysolaje, o celkové výměře 10m2