Záměr prodeje části 1/8 pozemku parc. č. 109/1 k.ú. Lysolaje o výměře 27,9 m& 178;